Політика конфідеційності та захисту персональних даних 


 • Розділ І. Загальні положення

 • 1.     Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) є чинною виключно в рамках Правил користування Сайтом та не поширюється на web – сайти третіх осіб.

 • 3.     Дана Політика Політики конфіденційності є комплексом правових, адміністративних , організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб - споживачів, які є користувачами  Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту.

 • 4.     Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є споживач.

 • 5.     Компанія вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політики конфіденційності.

 • Розділ ІІ. Доступ до персональних даних

 • 1.     З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно- правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів)  персональних даних, володільцем яких він являється.

 • 1.1.   З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно- правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.

 • 2.     Згода споживача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів)  персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.

 • 3.     До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) споживач надає дозвіл Компанії  входить:

 • 1. прізвище, ім’я

 • 2. стать;

 1. 3. дата та місце народження;

 2. 4. номери засобів зв’язку (телефон, e- mail та ін.).

 3. ….Інша інформація, яка   самостійно вноситься  споживачем.

 • ІІІ. Строк та місце зберігання Персональних даних

 • 1.     Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням споживача.

 • 2.     Місцем зберігання персональних даних споживача є _____________________.

 • 3.     Місцезнаходженням Компанії є _______________________________________ .

 • IV. Права споживача

 • 1.     Споживач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії має право:

 • 1.1.         Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії;

 • 1.2.         Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

 • 1.3.         На доступ до своїх персональних даних;

 • 1.4.         Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;

 • 1.5.         пред’являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

 • 1.6.         пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

 • 1.7.         на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

 • 1.8.         звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

 • 1.9.         застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

 • 1.10.       вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

 • 1.11.      відкликати згоду на обробку персональних даних;

 • 1.12.      знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

 • 1.13.      на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 • V. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

 • 1.     Компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані.

 • 2.     Компанія має право поширювати персональні дані споживача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даний є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

 • 3.     Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового дозволу споживача.

 • VI. Знищення та видалення персональних даних

 • 1.     Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії підлягають видаленню або знищенню у разі:

 • -       припинення правовідносин між споживачем та Компанією;

 • -       видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини;

 • -       набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.